Farmi Nummela Oy
Lähiruoka on ekoteko.
Farmi Nummela Oy noudatta voimassa olevaa yksityisyyttä koskevaa lainsäädäntöä.